İcradan Satılık Toyota Corolla

ULUKIŞLA / NİĞDE

İCRA DAİRESİ
2009/226 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 07/09/2011 günü saat 14:30 14:40 de Ulukışla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Ulukışla/Niğde’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 12/09/2011 Pazartesi günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 1 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.20/08/2011
CENGİZ KURT
İCRA MÜDÜRÜ
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

10.000,00 1 Adet 51EV457 Plakalı, 1999 Model , TOYOTA

Marka , COROLLA 1,6 TERRA Tipli ,
4AV442055 Motor No’lu ,
NMT53AEB1000001931 Şasi No’lu Araç