İcradan Satılık Volkswagen Transporter

KAYSERİ 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2011/4350 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 20/09/2011 günü saat 09:40 09:45 de Işık Oto Kurtarma Ve Yedieminlik Parkı ( Talas Cad. End. Yapı Mls Ls. Parkı (Kapalı Cezaevi girişi)) Kayseri’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 26/09/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden yasalarca belirlenen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.23/08/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.

Taşınırın / Taşınırların Özellikleri
TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
20,000,00 1 38 HC 151 Plakalı, 2001 Model ,
VOLKSWAGEN TRANSPORTER
Marka , CİTGVAN Tipli , 1+4 Koltuklu,
Beyaz renkli, muhtelif çizikleri ve pasları
mevcut, lastikleri orta halli Araç

Aranan Kelimeler: