İcradan Satılık Yapı

ULUKIŞLA / NİĞDE

İCRA DAİRESİ
2004/187 ESAS
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
ULUKIŞLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılmasına Karar Verilen Taşınmaz lar ın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
1) Taşınmazın Bilgiler ve [ ][Özellikleri] : Niğde ili, Ulukışla ilçesi, Yeniyıldız kasabası Cumhuriyet Mah. Köyiçi mevkii 147 Ada 9 parselde kayıtlı tam hisseli taşınmaz. Taşınmaz üzerinde 100 m2 oturumlu bodrum ve zemin kattan oluşan yapı vardır. Bodrum ardiye olarak kullanılmaktadır. Elektrik ve su yoktur Zemin kat meskendir. 3 oda salon mutfak banyo ve tuvaletten ibarettir çimento harçlı biriket ile yapılmış ve çimento harçlı sıvalı ve badanalıdır. Bodrum 1. Sınıf A gurubu yapıdadır. Zemin kat 2. Sınıf A gurubu yapıdadır. 480,70 m2 arsa alanlıdır. Yol su elektirik gibi altyapı hizmetlerinin tamamından yararlanır. Imar planı içerisinde mesken alanıdır. Yeniyıldız belediye Başkanlığının 15/08/2011 gün ve 197 sayılı yazıları ekindeki imar durumu çap ve krokileri dosyasında mevcuttur. Taşınmazın geniş özellikleri ve vasıfları dosyasındaki 09/04/2010 tarihli bilirkişi raporunda mevcuttur.
Takdir Olunan Kıymeti: 18.507,00 TL KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 21/10/2011 cuma günü saat 14:00 -14:10 Arası
2. Satış Günü: 31/10/2011 Pazartesi günü saat 14:00-14:10 Arası
2) Taşınmazın Bilgiler ve [ ][Özellikleri] : Niğde ili, Ulukışla ilçesi Yeniyıldız kasabası Akkaya (fatmalık) mevkii 168 Ada 23 parselde kayıtlı meyve bahçesi vasfında 25.200,00 m2 miktarlı taşınmaz. Taşınmaz içerisinde tek odalı mesken vardır. Su basmanı çamur harçlı taş duvarlı üzeri kerpiç ile yapılmadır. Taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-killi olup hafif taşlı eğim 1-3 arasındadır. Damla sulama yöntemi ile sulama imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın etrafının tamamı çit ve taş duvar ile çevrilidir. Evden arta kalan yer meyve bahçesi olup, keşif tarihi itibariyle 30-35 yaşlarında 60 adet elma ağacı, 25-30 yaşlarında 85 adet ceviz ağacı, 10-12 yaşlarında 750 adet Kiraz ağacı, 30-35 yaşlarında 320 adet kiraz ağacı bulunmaktadır. Yeniyıldız belediye Başkanlığının 15/08/2011 gün ve 197 sayılı yazıları ile imar planı dışarısında olduğu bildirilmiştir. Taşınmazın geniş özellikleri ve vasıfları dosyasındaki 09/04/2010 tarihli bilirkişi raporunda mevcuttur.
Takdir Olunan Kıymeti: 172.679,67 TL KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 21/10/2011 cuma günü saat 14: 15 -14:25 Arası
2. Satış Günü: 31/10/2011 Pazartesi günü saat 14:15-14:25 Arası
3) Taşınmazın Bilgiler ve [ ][Özellikleri] : Niğde ili, Ulukışla ilçesi Hürriyet Mah. Sarpı mevkii 158 ada 1 parselde kayıtlı tam hisseli üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan 4.007 m2 miktarlı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde yazıhane, dinlenme odası, mutfak ve bay ve bayan tuvaletinden ibaret yapı bulunmaktadır. Taşınmaz Ankara-Adana devlet yoluna 40 metre Yeniyıldız köy yoluna 15 metre komşu imar parsellerine 10 ve 7 metrelik imar yolları ile cephelidir. Yol su elektrik kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin tamamından yararlanır. İmar planı içinde olup, akaryakıt istasyonu olarak belirlenmiştir. Petrol istasyonuna ait 2 adet benzin tabancalı meksan marka akaryakıt pompası, 1 adet motorin tabancalı meksan marka akaryakıt pompası, 1 adet LPG tabancalı Meksan marka akaryakıt pompası, 1 tana 5 m3 1 tane 10 m3, 1 tane 20 m3, 2 tane 30 m3, 1 tane 60 m3 akaryakıt tankı ile 1 tane 10 m3 LPG tankı LPG istasyon ve müştemilatı ile 312 m2 miktarında kanopi bulunmaktadır. Ulukışla B elediye Başkanlığının 15/08/2011 gün ve 1078 sayılı yazıları ekindeki imar durumu çap ve krokileri dosyasında mevcuttur. Taşınmazın geniş özellikleri ve vasıfları dosyasındaki 09/04/2010 tarihli bilirkişi raporunda mevcuttur.
Takdir Olunan Kıymeti: 686.250,06 TL KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 21/10/2011 cuma günü saat 14: 30 -14:40 Arası
2. Satış Günü: 31/10/2011 Pazartesi günü saat 14:30-14:40 Arası
4) Taşınmazın Bilgiler ve [ ][Özellikleri]: Niğde ili, Ulukışla ilçesi Yeniyıldız kasabası Akkaya mevkii 168 ada 12 nolu parselde kayıtlı 18.733,33 m2 tarım arazisi vasfında taşınmaz, Taşınmazın toprak yapısı kumlu, killi olup hafif taşlı eğim 1-3 arasındadır. Damla sulama yöntemi ile sulama imkanına sahip, tapu kaydında tarla vasfında gözükmesine rağmen ikinci sınıf bahçe vasıflı tarım arazisidir. Taşınmazın etrafının bir kısmı çit ve taş duvarla çevrilidir. Taşınmazda 2-3 yaşlarında 600 adet tam bodur elma ağacı ve 3-5 yaşlarında 1050 adet kiraz ağacı bulunmaktadır. Y eniyıldız belediye Başkanlığının 15/08/2011 gün ve 197 sayılı yazıları ile imar planı dışarısında olduğu bildirilmiştir. Taşınmazın geniş özellikleri ve vasıfları dosyasındaki 09/04/2010 tarihli bilirkişi raporunda mevcuttur.
Takdir Olunan Kıymeti: 119.932,00 TL KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 21/10/2011 cuma günü saat 14: 45 -14:55 Arası
2. Satış Günü: 31/10/2011 Pazartesi günü saat 14:45-14:55 Arası
5) Taşınmazın Bilgiler ve [ ][Özellikleri]: Niğde ili, Ulukışla ilçesi Hürriyet Mah. Sarpı mevkii 158 ada 2 nolu parselde kayıtlı borçlu hissesi 2/5 olan taşınmaz. Taşınmaz üzerinde yapılar mevcut olup, 1. Yapı: 140,22 m2 alanlıdır. 3 katlıdır. Mesken olarak kullanılmaktadır. Yığma olarak inşa edilmiştir. 3 odra 1 salon mutfak banyo tuvaletten ibarettir. Birinci kat giriş kapısı demir doğrama iç kapılar ahşap, boyalıdır. Oda tabanları ahşap, diğer kısımlar betondur. İçi çimento harçlı sıvalı badanalıdır. Pencereler pvc demir korkulukludur. Elektrik ve suyu vardır. Tavan demirli betondur. İkinci ve üçüncü katlar kapı ve pencelereler ahşap boyalıdır. Ikinci katın penceresi demir korkulukludur. Oda tabanları ahşap mutfak seramik diğerleri betondur. Giriş kapıları demir doğramadır. Tavan beton üzeri çatı ve oluklu saç kaplıdır. Planı birinci kat ile aynıdır. Elektrik ve suyu vardır. 2. Sınıf A grubu yapıdır. 2. Yapı: 96,58 m2 alanlıdır. 2 katlıdır. Mesken olarak kullanılmaktadır. Yığma olarak inşa edilmiştir. Birinci kat iki oda bir aralık mutfak banyo ve tuvaletten ibarettir. Taban beton tavan demirli betondur. İçi sıvasızdır. Pencereler ahşap boyasızdır. Giriş kapısı demir doğramadır. Elektrik ve suyu vardır. Ikinci kat 2 oda bir salon mutfak banyo ve tuvaletten ibarettir. 1 oda tabanı tahta, mutfak seramik diğer bölümler betondur. Tavan hezenüstü toprak çatı ve oluklu saç örtülüdür kapı ve pencereler ahşaptır. Elektrik ve suyu vardır. 3. Yapı: 86,10 m2 alanlıdır. İki katlıdır. 1. Kat ambar, ikinci kat meskendir. Ambar; çamur harçlı biriket ile yapılıdır. Içi ve dışı sıvasızdır. Kapı demir ve boyasızdır. Taban toprak tavan demirli betondur. Mesken iki oda bir salon mutfak, banyo ve tuvaletten ibarettir. Girişte balkonu vardır. Pencereler demir doğrama ve pvc dir. Giriş kapısı demir doğrama ve üzeri boyalıdır. Çimento harçlı tuğla ile yapılıdır. Içi ve dışı çimento harçlı sıvalı badanalıdır. Taban beton, tavan hezenüstü demirli beton üzeri ise çatı ve oluklu saç kaplıdır. Kapılar ahşap verniklidir. Elektrik ve suyu vardır. 4. Yapı: 84 m2 alanlıdır. Tak katlı meskendir 3 oda bir salon mutfak banyo ve tuvaletten ibarettir. Çimento harçlı tuğla ile yapılmıştır. Çimento harçlı sıvalı ve badanalıdır. Dışı serpme sıvadır. Kapı ve pencereler ahşap verniklidir. Pencereler tavan demirli betondur. Çatısızdır. Elektirik ve suyu vardır. Taşınmazın toplam alanı 5.358 m2 dir. Ankara Adana devlet yoluna 40 metre komşu imar parsellerine 15,10 ve 7 metrelik imar yollarıyla cephelidir. Yol su elektrik kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin tamamından yararlanır. İmar planı içerisinde olup, mesken alınıdır. Taşınmaz hisseli olup, ihaleye çıkartılan borçlu hissesi 2/5″dir. U lukışla B elediye Başkanlığının 15/08/2011 gün ve 1078 sayılı yazıları ekindeki imar durumu çap ve krokileri dosyasında mevcuttur. Taşınmazın geniş özellikleri ve vasıfları dosyasındaki 09/04/2010 tarihli bilirkişi raporunda mevcuttur.
Takdir Olunan Kıymeti: 147.856,36 TL (2/5 borçlu hissesi) KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 21/10/2011 cuma günü saat 15 :00 -15:10 Arası
2. Satış Günü: 31/10/2011 Pazartesi günü saat 15:00-15:10 Arası
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saat lerde ULUKIŞLA ADLİYESİ KORİDORU MÜRACAAT ODASI ULUKIŞLA/NİĞDE’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/187 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları Gazete ilanının tebligat yapılamayanlar yada adresi bilinmeyenler içinde tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.(İc.İf.K.126) 21/08/2011

Aranan Kelimeler: