İcradan Satlık Daire Edremit

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2011/198 Talimat
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Tapu Kaydı : Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Zeytinli Köyü, Kireçlikuyu Mevkiinde kain, Cilt:36, Sayfa:3506, Ada:-, Parsel:6395′de kayıtlı, D Blok, 2. Kat, Bağımsız Bölüm No:5 olan, 100/7200 arsa paylı mesken vasfında taşınmaz.
Taşınmazın Halihazır Durumu : Taşınmaz Dalyan Mahallesi, Barbaros Caddesi, 3077. Sokak, Öztaylan Sitesi, 6395 Parsel, D Blok, No:5 Edremit/Balıkesir açık adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşım toplu taşıma araçları ile sürekli olarak sağlanabilmektedir. Bölge bahçeli nizam 4 katlı konut alanındadır. Etrafında bu imar düzeninde yapılmış kooperatif binaları mevcuttur. Bölgede halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzeyde alışveriş yerleri olmakla birlikte bölge Zeytinli Altınkum merkezine yakın olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kamu hizmetleri bakımından ilçeye bağımlı konumda yer almaktadır. Meskenin zemin kaplaması tüm mekanlarda seramik kaplıdır. Duvarları sıvalı ve badanalıdır. Mutfak tezgahı mermer olup altında ve üstünde hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Islak hacimlerin zemini seramik kaplı olup duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Wc’de lavabo ve alaturka tuvalet taşı, banyoda klozet, lavabo ve seramik küvet bulunmaktadır. Dış kapı, iç kapılar ahşap ve pencereler pvc doğramadır. Meskende ısınma soba ile sağlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 110 m2 kullanım alanlıdır.
Taşınmazın İmar Durumu : Zeytinli Belediyesinin imar durumu yazısına göre parsel ayrık nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır.
Takdir Olunan Kıymeti : 60.000,00 TL. (Altmışbin Türk Lirası)
1. Satış Günü : 30/09/2011 Cuma 14:40 – 14:50
2. Satış Günü : 10/10/2011 Pazartesi 14:40 – 14:50
Yukarıda özellikleri yazılı taşınma z bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Edremit Adliyesi, Zemin Kat, Satış Salonu n da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 ‘ı nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. Aynından doğan vergi borcu ve tellaliye bedeli satış bedelinden karşılanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/198 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/08/2011
(İc.İf.K.126)
İcra Müdür Yrd.