İcradan Satlık Ev

ÜRGÜP / NEVŞEHİR

İCRA DAİRESİ
2010/332 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Ulaşlı Köyü’nde Kargir Ev ve Bahçesi olup, taşınmaz üzerinde tek katlı yığıma kargir tarzda inşaa edilmiş konut bulunmakta olup, konut 1 adet salon, 1 adet oturma odası, 2 adet yatak odası, 1 adet mutfak, 1 adet banyo, 1 adet tuvalet ve antre bölümlerinden mevcut, ıslak zeminleri karo fayans kaplama, duvarlar sıva kireç badana, pencereler pvc doğrama, marsilya kremit örtülü ahşah oturtma çatılı ev mevcuttur.
Taşınmazın Adresi : Ulaşlı Köyü Ürgüp / NEVŞEHİR
Taşınmazın Yüzölçümü : 1.112,29 m2
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : 159 Ada No, 6 Parsel No, Ulaşlı Köy ü
Takdir Olunan Kıymeti : 53.366,40.TL
KDV Oranı : 1
1. Satış Günü : 26/09/2011 14:00 -14.05 Pazartesi
2. Satış Günü : 06/10/2011 14.00-14.05 Perşembe
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte ÜRGÜP HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
1/2 tapu harcı ve masrafları, İhale Damga Vergisi ve 1 oranında KDV alıcıya aittir. Tellaliye ücreti, 1/2 Tapu Harcı ve bulunması halinde taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/332 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 01/08/2011
MUSTAFA ERGEN
İCRA MÜDÜRÜ