İcralık Elbiseler

MERKEZ / UŞAK

1. İCRA DAİRESİ
2009/5643 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 10/08/2012 günü saat 09:30 09:40 de Köme Mah. 1. Taslak Sok. No:11/C-Kardeşler Yediemin Deposu/Uşak ‘da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in % 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 15/08/2012 Çarşamba günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/07/2012
FATMA ÇEKEÇ
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
120382
Takdir Edilen Değeri
TL.
Adedi
Cinsi
8.400,00
84 Adet
84 Adet Çeşitli Marka Ve Renklerde, Erkek Takım Elbise
3.400,00
34 Adet
34 Adet Çeşitli Marka Ve Renklerde, Erkek – Bayan Kaban
300,00
3 Adet
3 Adet Çeşitli Marka Ve Renklerde, Bayan Takım
4.100,00
82 Adet
82 Adet Çeşitli Marka Ve Renklerde, Bayan – Erkek Ceket
3.620,00
181 Adet
181 Adet Çeşitli Marka Ve Renklerde, Erkek – Bayan Gömlek
525,00
35 Adet
35 Adet Çeşitli Marka Ve Renklerde, Bayan Kazağı
2.550,00
170 Adet
170 Adet Çeşitli Marka Ve Renklerde, Erkek – Bayan Pantalon
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63′e karşılık gelmektedir.