İcralık Elektronik Eşyalar

GEMEREK / SİVAS

İCRA DAİRESİ
2011/76 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 24/08/2011 Çarşamba günü saat 10:00 10:10 de Saatleri arasında Gemerek Adliye Sarayı Bahçesinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 29/08/2011 Pazartesi günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/07/2011
DURAN KAYA
İCRA MÜDÜRÜ 93893
 Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

400,00 1 Adet Vestel Marka, 72 Renkli, Siyah ve Gri

renkli, Uzaktan Kumandalı, Slim Özellikli
Renkli Televizyon
75,00 1 Adet Onwa digital X-8FTA gri renkli, uydu
alıcısı.
200,00 1 Adet Tek kapılı, beyaz renkli, Arçelik Marka
Buzdolabı.
500,00 1 Adet Profilo DFUA300 marka, beyaz renkli
Derin Dondurucu
150,00 1 Adet Vestel VH 4640 Beyaz Renkli, 4 gözlü
fırınlı ocak

(İİK m.114/1, 114/3)

Aranan Kelimeler: