İcralık Eşyalar – Kastamonu

TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU

1. İCRA DAİRESİ
2011/501 TLMT.
 T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 08/09/2011 günü saat 15:00 – 15:10 de Taşköprü Adliyesi Önü’nde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 13/09/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.04/08/2011
Erkan GÜNAYDIN
İcra Müdür Yrd.
 Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

400,00 1 Adet Ariston Marka çift kapılı, buzdolabı

200,00 1 Adet Profilo Marka pacific 5711 çamaşır
makinesi

Aranan Kelimeler: