İcralık Ev Eşyaları

KAYSERİ
8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/798 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.
Birinci artırmanın 13/07/2011 günü saat 09:30 09:35 de Sümer Mah. Dikici Sk No. 6 Kocasinan Kayseri’Da’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 18/07/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden yasalarca belirlenen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.26/06/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.
Taşınırın / Taşınırların Özellikleri TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
400,00 1 casper maka toplama bilgisayar
100,00 1 Hp yazıcı
100,00 1 Philips marka 55 ekran tv 500 1 adet büro masası, 2 tekli 1 üçlü büro misafir koltğu, kitaplık ve etejer
500,00 1 1 adet büro masası, 2 tekli 1 üçlü büro misafir koltğu, kitaplık ve etejer
100,00 1 Mavi Renkli küçük büro masası
50,00 1 philips marka müzik seti
160,00 8 Mavi renkli demir sandalye
80,00 2 ikili ve üçlü demir sandalye
300,00 3 Şef koltuğu
2,000,00 1 Panasoniç fp 7818 fotokopi makinesi
100,00 1 oki 3321 yazıcı
50,00 1 eliktirikli soba
50,00 1 Arçelik marka 1800 vt süpürge

Aranan Kelimeler: