İcralık Ev Eşyası

KAYSERİ 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/5043 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Birinci artırmanın 13/07/2011 günü saat 09:50 09:55 de Güven Yedieminlik Deposu (Sahabiye Mah. Boylar Sk No. 1 Çetinbulut Apt Altı) Kayseri’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 18/07/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden yasalarca belirlenen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.26/06/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.
Taşınırın / Taşınırların Özellikleri TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
300,00 1 Bosch marka bulaşık makinesi
300,00 1 profilo marka çamaşır makinesi
300,00 1 Telefunken Marka 51 ekran tv

Aranan Kelimeler: