İcralık Kamyonet

KAYSERİ
8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/6618 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 13/07/2011 günü saat 11:00 11:05 de Vuslat Taşımacılık Pet Tur Gd İnş San Tic Ltd Şti ( Kapalı Ceza Evi Depoları Arkası Zincidere Talas)’da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 18/07/2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden yasalarca belirlenen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.26/06/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.
Taşınırın / Taşınırların Özellikleri TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
10,000,00 1 38 SY 162 Plakalı, 2006 Model , Gaz Marka , Gazzele Tipli , sol ön kapı tarafı ezik, döşemeleri normal, cam ve farları
görünürde sağlam, tamponu kırık, sağ ardaka ezikleri mevcut, yer çürükleri bulunan kapalı kasa kamyonet