İcralık Mesken

BANDIRMA 2. İCRA DAİRESİ

2009/5983 ESAS     Örnek No: 64

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Mehmet Ergüven(1/2) ile Hanife Ergüven(1/2) adına kayıtlı 592 Ada 1 Parsel , ÇINARLI Mahalle Dutlimanyolu Mevkii 155,84 m2 arsa üzerindeki zemin kat no:2 mesken
Taşınmazın Adresi : Çınarlı mah Dutliman yolu no:50/2 Bandırma / BALIKESİR
Taşınmazın Yüzölçümü : 75 m2(bağımsız bölüm)
[Taşınmazın][ ][Arsa][ ][Payı] : 96/1248
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : Yapıda 10 yıpranma vardır. 2+1 doğalgaz kombili, pencereleri alüminyum doğrama olup betonarme karkas III/B sınıfı özelliğinde dairedir. Aktif ticaret ve şehir merkezine uzaktır. Yörede altyapı hizmetleri mevcuttur.
[İmar][ ][Durumu] : Kat Adedi :5 İnşaat Tarzı : bitişik niza m
Takdir Olunan Kıymeti : 39.558,00 TL
KDV Oranı : 1
1. Satış Günü : 26/09/2011 15:10 – 15:20 Pazartesi
2. Satış Günü : 06/10/2011 15:10 – 15:20 Perşembe
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte BANDIRMA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İ hale damga resmi , tapu alım harcı ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı ve aynından doğan birikmiş emlak vergisi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/5983 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ayrıca İİK.127 Mad. gereği satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve tebliğ edilemeyen alakadarlara tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İc.İf.K.126) 29/07/2011
BEKİR İNAL
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI

Aranan Kelimeler: