İcralık Sanayi Dondurma Buzdolabı

EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2011/94 Talimat
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 15/09/2011 Perşembe günü 14:30 – 14:35 saatleri arasında İskele Mahallesi, Roma Dondurmaları, Altınoluk, Edremit adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 20/09/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte ikinci artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 17/08/2011
Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

6.000,00 TL. 1 5 gözlü sanayi dondurma buzdolabı

6.000,00 TL. 1 5 gözlü sanayi dondurma buzdolabı
600,00 TL. 1 500′lük blog kapak Uğur Derin Dondurucu

3.000,00 TL. 1 3 gözlü sanayi dondurma buzdolabı

Aranan Kelimeler: