İcralık Tarım Arazisi

SİVAS

1. İCRA DAİRESİ
2009/2160 ESAS
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : 1- Sivas ili Merkez ilçesi Küllük Köyü Cünüt Mevkii 248 nolu parselde bulunan 4.600,00 m² tarım arazisi
2- Sivas ili Merkez ilçesi Küllük Köyü Pazarcık Mevkii 330 nolu parselde bulunan 14.3500,00 m² tarım arazisi
3- Sivas ili Merkez ilçesi Küllük Köyü Tilkişarı Mevkii 464 nolu parselde bulunan 7.400,00 m² tarım arazisi
4- Sivas ili Merkez ilçesi Küllük Köyü Tilkişarı Mevkii 466 nolu parselde bulunan 5.900,00 m² tarım arazisi
5- Sivas ili Merkez ilçesi Küllük Köyü Tilkişarı Mevkii 502 nolu parselde bulunan 16.250,00 m² tarım arazisi
6- Sivas ili Merkez ilçesi Küllük Köyü Taşlıtepe Mevkii 1207 nolu parselde bulunan 20.300,00 m² tarım arazisi
Taşınmazın Adresi : Küllük Köyü / SİVAS
Taşınmaz lar ın Yüzölçümü : Toplam 68.800,00 m²
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu tüm taşınmazlar 50-90 cm toprak derinliğinde, % 2-6 eğimi bulunan, orta bünyeli, hafif taşlı, drenaj ve tuzluluk sorunu olmayan mutlak kuru tarım arazileridir. İnceleme tarihi olan 03/05/2012 tarihinde 1207 ve 330 nolu parseller ekili, diğer parseller ise nadas halinde beklemektedir.
Takdir Olunan Kıymeti : Tüm parsellerin toplam kıymet takdiri 97 . 008 ,00 TL’dir.
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/09/2012 Cuma
15:00 – 15:10 saatleri arasında
2. Satış Günü : 17/09/2012 Pazartesi
15:00 – 15:10 saatleri arasında
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte SİVAS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘ n d e açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ı nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/2160 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/07/2012
(İc.İf.K.126)
BEKİR BELKETİN
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
73520
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No :27

Aranan Kelimeler: