İstanbul İcradan Satılık Arsa

EYÜP / İSTANBUL

2. İCRA DAİRESİ
2010/5062 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Sağmalcılar Mah., 7296 parsel, 279,00 m²’li, Arsa vasıflı, 2/9 hisseli taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
İMAR DURUMU : Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.05.2010 tarih, 2020 sayılı yazısından; Bayrampaşa İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 4-6/4 pafta, 7296 parsel sayılı taşınmazın “21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında H=12.50m (4 kat) irtifalı, Blok Nizam yapılanmalı “KONUT” alanında kaldığı anlaşılmıştır.
HALİ HAZIR DURUMU: Taşınmazın “Bayrampaşa İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Hülya Sokak, No:4” adresinde bulunan apartman binası olduğu, taşınmazın bulunduğu bölge konutların yoğun olarak bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Yoğun bir şekilde konut amaçlı yerleşimler söz konusudur. Belediye otobüsü veya dolmuş gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkânı vardır. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.
Kıymet Takdirine konu olan taşınmazın (-tapu kaydında cinsi her ne kadar “ARSA” olsa da-) üzerinde 2 Bodrum, 1 Zemin ve 3 Normal Kattan müteşekkil 6 katlı betonarme karkas bir bina bulunduğu görülmüştür. 2.Bodrum kat kısmi olup, aşağı yukarı 90.00m² lik alana sahip olmakta ve sığınak olarak düşünülmüştür, boş vaziyettedir. 1.Bodrum kat aşağı yukarı 138.00m² lik alan sahip olmakta ve işyeri olarak kullanılmış, bugün itibariyle boş ve bakımsız vaziyettedir. Bu kısımda yer döşemeleri beton, duvarlar sıvalı vaziyettedir. Zemin kat aşağı yukarı 156.00m² lik alana sahip olmakta ve (1) ve (2) kapı numaralı daireler bulunmaktadır. Normal katlar aşağı yukarı 184.00m² lik alana sahip olmakta ve 1.normal katta (3) ve (4) kapı numaralı daireler, 2.normal katta (5) ve (6) kapı numaralı daireler ve 3.normal katta (7) ve (8) kapı numaralı daireler bulunmaktadır. Dairelerin tamamı; 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 hol, 1 banyo, 1 WC ve 1 balkon piyeslerinden oluşmaktadır. Mutfaklarda altlı üstlü ahşap mutfak dolapları bulunmaktadır. Salon ve odalarda yer döşemeleri marley, duvarlar sıvalı ve boyalı vaziyettedir. Banyo ve WC piyeslerinde ıslak hacimler ve duvarlar yarım boy seramik kaplamadır. Dairelerin tümünde pencere doğramaları çift camlı pimapen muadili PVC doğrama, tüm iç kapılar ahşap doğramadır. Zemin kattaki dairelerde pencerelerde ferforje demir doğrama korkuluklar bulunmaktadır. Dairelerin tümünde daire giriş kapıları çelik kapıdır. Dairelerin büyük bölümünde ısınma sistemi doğalgaz sobalı olup, diğerlerinde doğalgazlı, kombili ve peteklidir.
Çatı örtülü değildir, teras gibi kullanılmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve badanalı vaziyettedir. Blok nizam tarzında inşa edilmiş bir binadır. Binadaki toplam inşaat alanı aşağı yukarı 936.00m² civarında olmaktadır. Bina her türlü altyapı hizmetinden istifade etmektedir. Eski bir bina olup, bakımsız vaziyettedir.
MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu 2/9 hissenin değeri 234.000.00TL (-İKİ YÜZ OTUZ DÖRT BİN-)-TL’dir.
SATIŞ ŞARTLAR I:
1- Birinci Satışı: 03.10.2011 günü saat: 15:00 ’den 15:15 ’e kadar, Eyüp 2.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu va satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, ikinci Satışı: 13.10.2011 günü aynı saatlerde ve aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 20′si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mevzuatın belirlediği oranda ihale damga vergisi, katma değer vergisi, tapu alım harcı ve masraflar, tahliye ve teslim masrafları satın alana ait olacaktır, Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borcu ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/5062 tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 28.07.2011
HAMZA KAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI

Aranan Kelimeler: