İstanbulda İcradan Satılık Mesken

EYÜP / İSTANBUL
2. İCRA DAİRESİ
2011/881 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
TAPU KAYDI : İstanbul ili , Eyüp İlçesi , Göktürk köyü, Çanlıpınar Kanlı Kuyu mevkii, 1231 parsel sayılı 22.760,92 m² miktarlı , 2 bodrum + zemin + 4 normal katlı ve 264 bağımsız bölümü olan apt. bina ve bahçesi vasıflı taşınmazda , Tipnzemin +1. kat,36/1000 arsa paylı, 110 bağımsız bölümlü, Dubleks mesken nitelikli, tam hisseli taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
İMAR DURUMU : Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.02.2011 tarih ve 768 sayılı yazısında : Eyüp ilçesi , Göktürk mahallesinde kain 1 pafta , 1231 parsel sayılı yerin, 19.06.2003 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında H=15.50 m blok nizam yapılanmalı konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
HALİ HAZIR DURUMU: İstanbul İli , Eyüp ilçesi , Göktürk Mahallesi , Belediye Caddesi , Yücel Sokak , Hacı Ahmet Caddesi ve Açelya sokaklara cepheli konumda olan ve Yücel sokaktan 2 kapı numarası almakta olan 1 pafta , 1231 parselde mahallen yapılan incelemede; 22.760,92 m2 alanlı parsel üzerinde KEMER LİFE XX1 konutları adı ile bilinen yapılaşmanın yer aldığı görülmüştür. Parsel üzerindeki yapılaşma genelde 2 bodrum + zemin kat + 4 normal katlı olurken parsel iç cephesine konumlu olan ve havuza cepheli bölümdeki yapıların ise bahçe kotundan sonra iki katlı olarak inşa edilmiş olduğu gözlenmiştir. Borçlu tarafa ait olan N tipi 110 b.bölüm nolu dubleks konutta bu bölümler içinde konumlanmıştır.
Araçla girilen 2 bodrum katta kapalı otopark alanları mevcut olup , 1. Bodrum kat seviyesinde Belediye caddesi cephesinde çarşısı yer alırken , garajdan asansörle çıkılan zemin katta ise bahçe içinden geçilen yoldan dağılımı sağlanan ve havuz cephesinde konumlanan 110 b.bölüm nolu dubleks binaya direk bahçeden müstakil kapıdan girilmektedir. Giriş katta antre –salon-WC-mutfak – kiler odası piyesleri yer alırken , merdivenle çıkılan üst katta ise hol-2 yatak odası + soyunma mahalli , banyolu ebeveyn odası- banyo piyesleri konumlanmıştır.
Salon önünde teras balkonu yer alırken havuza manzaralıdır. Daire toplam 185 m2 brüt alanlı olup iç cephe duvarları sıvalı ve saten boyalı , salon ve oda zeminleri lamine parke ıslak hacimlerde seramik kaplamalı , iç kapıları ahşap doğramalı , pencereleri ısıcamlı pvc doğramalı , banyo ve WC duvarları tavana kadar seramik kaplı , banyoda kabili duş kabin klozet takımı , dolaplı lavabosu , mutfakta ankastre tezgah altı ve üstü dolapları yer almaktadır.
Taşınmazda doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi , elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Daireye ayrılan 2 adet kapalı otopark ve depo mahalli mevcuttur.
Parselin binadan arta kalan bölümleri , sitenin bahçesi olarak düzenlenmiş peyzajı yapılı olup parsel etrafı çevrilidir. Giriş ve çıkışı özel güvenliği tarafından kontrollü olup aktiviteli sitede yüzme havuzu , feetness salonu gibi sosyal imkanları yer almaktadır.
Söz Konusu taşınmaz yoğun site türü yapılaşma alnında yer alırken Göktürk çarşısının üzerinde kurulu olduğu Belediye Caddesi üzerinde yer alırken ayrıca parseldeki binaların caddeye bakan cephesi Kemer Life çarşı olarak inşa edilmiş olup bir çok konsepti içinde barındırmaktadır. Ana arter olan İstanbul Caddesine de yaklaşık 90 m mesafede , TEM otoyolu Hastal Kavşağı ile bağlantılı Devlet yolu Göktürk kavşağına da 600 m mesafede konumlanmıştır. Hastal Kavşağına ise 8 km mesafeli olup Bölge her türlü kamu hizmetinden yararlanırken ulaşım imkanlarının da müsaittir.
MUHAMMEN DEĞERİ : 750.000,00 TL (Yedi Yüz Elli Bin TL)
SATIŞ ŞARTLAR I:
1- Birinci Satışı: 09.09.2011 günü saat: 15:00 ’den 15:15 ’e kadar, Eyüp 2.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu va satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, ikinci Satışı: 19.09.2011 günü aynı saatlerde ve aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 20′si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mevzuatın belirlediği oranda ihale damga vergisi, katma değer vergisi, tapu alım harcı ve masraflar, tahliye ve teslim masrafları satın alana ait olacaktır, Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borcu ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/881 tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 08.07.2011