Kayseride İcradan Satılık Arsa

KAYSERİ 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/4688
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği kıymeti,adedi, önemli özellikleri :

BİRİNCİ TAŞINMAZ :  Kayseri ili ,Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mah, cilt 76, sayfa 7397, ada 463, parsel 3, 845,35 m2 alanlı arsa olarak kayıtlı taşınmazdır. Bu taşınmazın tam hissesi  borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Mimarsinan Kasabasında bulunan Mimsin Kooperatif  evlerinin kuzey doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın yakınına kadar kamu hizmetleri gelmiştir. Taşınmaz üzerinde yapı olmayıp halen boş olarak durmaktadır.Taşınmazın taktir olunan kıymeti : 67.628,00.TL.dir.    
İKİNCİ TAŞINMAZ   : Kayseri ili ,Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mah, cilt 76, sayfa 7398, ada 463, parsel 4, 761,47 m2 alanlı arsa olarak kayıtlı taşınmazdır. Bu taşınmazın tam hissesi  borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Mimarsinan Kasabasında bulunan Mimsin Kooperatif  evlerinin kuzey doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın yakınına kadar kamu hizmetleri gelmiştir. Taşınmaz üzerinde yapı olmayıp halen boş olarak durmaktadır.Taşınmazın taktir olunan kıymeti : 60.917,60.TL.dir .
ÜÇÜNCÜ TAŞINMAZ   : Kayseri ili ,Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mah, cilt 76, sayfa 7399, ada 463, parsel 5, 750,23 m2 alanlı arsa olarak kayıtlı taşınmazdır. Bu taşınmazın tam hissesi  borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Mimarsinan Kasabasında bulunan Mimsin Kooperatif evlerinin kuzey doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın yakınına kadar kamu hizmetleri gelmiştir. Taşınmaz üzerinde yapı olmayıp halen boş olarak durmaktadır.Taşınmazın taktir olunan kıymeti : 60.018,40.TL.dir
DÖRDÜNCÜ TAŞINMAZ   : Kayseri ili ,Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mah, cilt 76, sayfa 7400, ada 463, parsel 6, 741,47 m2 alanlı arsa olarak kayıtlı taşınmazdır. Bu taşınmazın tam hissesi  borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Mimarsinan Kasabasında bulunan Mimsin Kooperatif evlerinin kuzey doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın yakınına kadar kamu hizmetleri gelmiştir. Taşınmaz üzerinde yapı olmayıp halen boş olarak durmaktadır.Taşınmazın taktir olunan kıymeti : 59.317,60.TL.dir

1-  a) Birinci Taşınmazın ilk satışı 03.10.2011 GÜNÜ SAAT 13.45-13.50 Tarihi ve saatleri arasında Kayseri 2.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma da tahmin edilen değerin %60 ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydı ile ; 13.10.2011 GÜNÜ SAAT 13.45-13.50 tarih ve saatinde yine Kayseri 2.İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada malın tahmin edilen değerinin % 40 ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
                       
b) İkinci Taşınmazın ilk satışı 03.10.2011 GÜNÜ SAAT 13.55-14.00 Tarihi ve saatleri arasında Kayseri 2.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma da tahmin edilen değerin %60 ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydı ile ; 13.10.2011 GÜNÜ SAAT 13.55-14.00 tarih ve saatinde yine Kayseri 2.İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada malın tahmin edilen değerinin % 40 ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

c) Üçüncü Taşınmazın ilk satışı 03.10.2011 GÜNÜ SAAT 14.05-14.10 Tarihi ve saatleri arasında Kayseri 2.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma da tahmin edilen değerin %60 ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydı ile ; 13.10.2011 GÜNÜ SAAT 14.05-14.10 tarih ve saatinde yine Kayseri 2.İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada malın tahmin edilen değerinin % 40 ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

d) Dördüncü Taşınmazın ilk satışı 03.10.2011 GÜNÜ SAAT 14.15-14.20 Tarihi ve saatleri arasında Kayseri 2.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma da tahmin edilen değerin %60 ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydı ile ; 13.10.2011 GÜNÜ SAAT 14.15-14.20 tarih ve saatinde yine Kayseri 2.İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada malın tahmin edilen değerinin % 40 ını ve rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerinin % 20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile dir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu , KDV ,tapu alım harcı masrafları alıcıya aittir.Tellaliye tapu satım harcı ve gayrimenkulün aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
 3- İpotek sahibi alacaklılarla (irtifak hakkı sahipleri) diğer ilgililerin bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin,  Kayseri 2.İcra ve İflas Müdürlüğünün 2010/4688 Esas sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11.08.2011