Konyada İcradan Satılık Mazda

T. C. Örnek No: 25*

MERKEZ / KONYA
9. İCRA DAİRESİ
2011/4070 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 20/07/2011 günü saat 10:45 10:50 de Konya Karatay İlçesi Ferhuniye Mah.Karatay Sok. No 3 Emek Otoparkında’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 25/07/2011 Pazartesi günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 1 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.05/07/2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
İhaleye gireceklerden 20 teminat alınacaktır.
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
7.000,00 TL 1 Adet 42ALV68 Plakalı Mazda marka 1991
Model 626 tipi Beyaz renkli oto, Muhtelif yerlerinde boya atığı vardır, teyp yok, faal durumda
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63′e karşılık gelmektedir.

Aranan Kelimeler: