Konyada İcradan Satılık Passat

KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2011/4671 ESAS

T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 20/07/2011 günü saat 09:35 09:40 de Konya İli Karatay İlçesi Araplar Mah. Bulğurimam Cad. No 95′da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 25/07/2011 Pazartesi günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 1 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.05/07/2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
İhaleye gireceklerden 20 teminat alınacaktır.
Takdir Edilen Değeri
YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
35.000,00 TL 1 Adet 42AHD58 Plakalı, 2006 Model ,
VOLKSWAGEN Marka , PASSAT 2.0 TDI HIGH TIP. Tipli , BKP 046812 Motor No’lu , WVWZZZ3CZ6P073329 Şasi No’lu gümüş renkli araç, aracın ruhsatı ve anahtarı var, gayri faal, orjinal teybi yok, otomatik şanzumanı yok (arızalı), enjektörleri yok, motor beyni arızalı
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63′e karşılık gelmektedir.

Aranan Kelimeler: