Malatyada İcradan Satılık Tekstil Ürünleri

MALATYA 6. İCRA DAİRESİ

2010/83 TLMT.
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 07/09/2011 günü saat 11:00 11:10 arasında İstiklal Mah. 5.Sok.Çetin Ap.Altı Merkez Malatya adresinde yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 12/09/2011 Pazartesi günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.12/08/2011
İbrahim Onur GÜNER
İcra Müdür Yardımcısı
Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

1.400,00……………. 70 Adet………… Muhtelif renk,marka ve ebatlarda erkek

Pantolonu
1.900,00……………. 95 Adet………… Muhtelif renk,marka ve ebatlarda erkek
Pantolonu
2.600,00……………. 130 Adet………. Muhtelif renk,marka ve ebatlarda erkek
Pantolonu
1.500,00……………. 100 Adet……….. Muhtelif renk,marka ve ebatlarda erkek
Gömlek

Aranan Kelimeler: