Melikgazide İcradan Satılık Mesken

T.C.
KAYSERİ
3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2010/4223 Esas
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıymeti, adedi evsafı;
 GAYRİMENKUL
Tapu Kaydı: Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Gültepe Mahallesi, 5703 ada, 1 Parselde kayıtlı , 1.329,80m2 yüzölçümlü , 50/1371  arsa paylı , Onüç katlı apartman ve arsası nitelikli 11.kat 22 numaralı mesken vasıflı taşınmaz.
Köşk Mahallesi , Sırdar Geçidi  Dedeoğlu Apt.No.7  -  Kayseri

İmar Durumu: Melikgazi Belediyesi’nin yazısına göre taşınmaz yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “ 4 Katlı konut alanında kalmaktadır. “ denilmektedir.

Vaziyet Tespiti: 22 numaralı mesken antre , salon , 3 oda , yatak odası antresi ,mutfak , banyo ,wc ve 2 balkondan oluşmaktadır. Meskenin ıslak zeminleri seramik ,salon ve oda tabanları laminat parke döşemeli ,tavanları kartonpiyerli , duvarları saten alçı üzeri yağlı boyalı , pencereleri ahşap doğramalı ısı camlı ,kapılar ahşap üzeri pinoteks boyalı olup , mutfağında tezgah ve dolapları bulunmaktadır. Kuzey batı ve güney cepheli ,kalorifer ısıtmalı olan mesken yaklaşık 180 m2 alanlıdır.
Kıymeti: Söz konusu taşınmazın toplam takdir edilen muhammen kıymeti 170.000,00-TL bedelle aşağıda belirtilen yer ve günlerde, saat  10:00-10:05 arasında satışa arz edilecektir.

 

Satış Şartları:
1- Satış  06/08/2012  günü saat 10:00-10:05  saatleri arasında Kayseri 3.icra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60′ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla  16/08/2012 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale pulu,KDV,tapu alım harcı  masrafları alıcıya aittir. Tellaliye, tapu satım harcı ve gayrimenkulün aynından doğan birikmiş  vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-İhaleye katılıp da sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilsen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca, hiçbir hükme hacet kalmadan dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikli teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, iş bu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresleri olmayanlar için İİK .127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilan olunur.
7- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2010/4223 E. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/06/2012

 (İİK m. 126)                                                                                                                          3.İcra Müd.Yrd.
 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
                          
* Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64ê karşılık gelmektedir.

Aranan Kelimeler: