Pendikte İcradan Satılık Daire

PENDİK / İSTANBUL

1. İCRA DAİRESİ
2009/10077 ESAS
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
PENDİK 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Taşınmaz Mal
Taşınmazın Adresi : DOLAYOBA MAHL 23 PAFTA 2588 PARSEL 8/100 ARSA PAYLI 1 KAT 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Pendik / İSTANBUL
Taşınmazın Yüzölçümü : 100 M2
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : Ada No, 2588 Parsel No, DOLAYOBA MAHL
Takdir Olunan Kıymeti : 95.000,00
KDV Oranı : 1
1. Satış Günü : 26/09/2011 Pazartesi SAAT 11,00/11,10 ARASI
2. Satış Günü : 06/10/2011 Perşembe SAAT 11,00/11,10 ARASI
İMAR DURUMU :Dosyada mevcut pendik belediyesinin imar ve şehircilik müdürlüçğünün 02.09.2009 tarih ve 4404/48969 sayılı yazısında pendik ilcesi dolayoba mahl 23 pafta 2588 z parsel de 1/1000 ölçekli 21.06.2000 tasdik tarihli dolayoba 10 nolu ıslah imar planında 3-h/2a-4/3 yapılanma şartlarında ticaret alanında kalmakta olduğu anlaşımıştır.
GAYRİMENKULUN EVSAFI: Tapu sicil müdürlüğünün kaydında dolayoba mahl 2588 parsel mahallen Dumlupınar mahl 450 konutlar caddesi karşısında gözdağı caddesi ve sancaktepe sokaklara cepheli sancaktepe sokak girişli 24 kapı noda bodrum +zemin+3 normal katlı betonarme karkas sistemde inşa edilmiş 1 kat 4 nolu daire ,kapalı olduğundan görülememiş mahallinde daire hakkında bilgisi olan ilgililerden edinilen bilgiye göre daire antre mutfak balkonlu salon 3 yatak odası banyo ve tuvalet planında zemin kat üzerinde bulunan dairenin çevresindeki teras hariç takribi 100 m2 brüt yüzölçümlüdür dairenin dış cephesindeki pencere duvar ve boya işlemleri binanın bütünlüğü gereği tamamlanmıştır daire içerisindeki ince işlerin yapılmamış olduğu takribi 80 ni tamamlanmış olan dairede şap döşeme kaplamaları kapılar banyo vitrifiye elemanları mutfak tezgah ve dolapları takılmamış natamam durumda olduğu bilgisi edinilmiştir.yeni inşa edilmiş olan binada diğer dairelerde iskan edilmektedir yoğun yerleşim bölgesinde ulaşımı kolaydır.
GAYRİMENKULUN KIYMETİ -Bulunduğu semt semt icindeki yeri imar durumu halihazır vaziyeti bu civardaki gayyrimekullerin alım satım rayiçleri kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi günün iktisadi koşulları kıymete tesir edebilecek bilumum faktörlerde göz önüne alandıağında 1 kat 4 nolu dairesinin bu haliyle ve icra hakimliğinin verdiği karar uyarınca 95.000 tl edeceğine karar verilmiştir,.
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte PENDİK 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/10077 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 03/08/2011
BEDRİ KIRCALI
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI

Aranan Kelimeler: