Taşköprüde İcradan Satılık Ev

TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU

1. İCRA DAİRESİ

2011/192 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Taşınmaz Mal
Taşınmazın Adresi : Ağcıkişi Mah.Köyiçi Mevkii / Taşköprü / KASTAMONU
Taşınmazın Yüzölçümü : 797,00 m2
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : Taşınmaz avlulu kargir 2 katlı ev ahşap samanlık ve Ağırdan
Oluşmakta,yapı ruhsatlı olup,bina dış cephesi sıvalı ve boyasız,giriş kapısı demir,merdivenler mozaik,ve demir
Korkuluklar yapılı merdiven iç duvarının sıvalı ve boyalı olduğu,,ahşap iskeletli çatı üzerine marsilya tipi kiremitlerle
Kaplanmıştır.Parsel üzerinde bulunan 77 m2 ahır,84 m2 samanlık ve 30 m2 kurulukyapıları 1 katlı olarak basit yapı
Tekniğinde müştemilat özellikli yapılmış ve ahşap iskeletli yapılara üzerine marsilya tipi kiremit kaplama yapılmıştır.1/4
Arsa paylı 1.kat 4.bağımsız bölüm nolu mesken inşaat ruhsatında 94 m2 bürüt alanlı olup,içerisinde 2 oda,1
Salon,mutfak,antre,banyo,lavabo-wc li ,2 balkonu Bulunmaktadır.Meskenin giriş kapısı ahşap,ıslak zeminler
Seramik.pencereleri ısıcamlı ahşap doğrama,duvarlarısıva ve boya yapılmış,oda kapıları,mutfak tezgahı ve
dolaplarıının,armatür ve vitrifiye montajının,oda taban rabıta tahtası kaplamalarının yapıldığı görülmüştür.
Takdir Olunan Kıymeti : 37.019,50
KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 19/09/2011 14:00 Pazartesi
2. Satış Günü : 29/09/2011 Perşembe
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Taşköprü Adliyesi 3.Kat Koridoru’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/192 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 16/07/2011
FARUK ÇAVUŞ
İCRA MÜDÜRÜ

Aranan Kelimeler: