Taşköprüde Satılık Ev Eşyası

TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU
1. İCRA DAİRESİ
2010/195 TLMT.
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 04/08/2011 günü saat 14:15 14:25 de Taşköprü Adliyesi Önü’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 09/08/2011 Salı günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden 18 oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.08/07/2011

Takdir Edilen Değeri YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )
200,00 1Adet Regal Marka Tek Kapılı Buzdolabı
50,00 1 Adet Vestel Marka 37 Ekran TV

Aranan Kelimeler: